Chernobyl

Chernobyl

Hur drabbades vi av Tjernobyl?

Chernobyl återbesöker händelserna och efterspelet kring kärnkraftskatastrofen som utspelade sig 1986 i Ukrainska staden Tjernobyl. Som det hitintills mest påkostade dokudramat baserat på Tjernobylolyckan  så lämnas ingen utan känslan av att denna sorts katastrofer kanske ligger närmare än man kan tro.

Vissa säger att det var en olycka som väntade på att hända och att hotet hängde i luften. Andra säger att det var ett resultat av en serie oväntade händelser. Vad man däremot vet säkert är att Tjernobylolyckan inte lämnade någon oberörd. Att något inte stod rätt till uppdagas först i samband med att man vid svenska Forsmarks kärnkraftverk upptäckte förhöjda världen som härstammade  utifrån.

I HBO-producerade TV-serien Chernobyl kastas vi rakt in i händelsernas centrum. Olyckans för- och eftermäle återberättas med hjälp lokalbefolkningens egna ord. Även om det är skådespelare som gestaltar de olika individerna så blir det hela tillräckligt verklighetstroget för att det verkligen ska kännas som att katastrofen utspelar sig här och nu. Detta är på både gott och ont då serien knappast lär lämna någon oberörd.

Chernobyl utspelar sig i fem delar som tar oss från sekunderna innan kärnkraftverkets reaktor sprängs till den såväl mänskliga som politiska katastrof som eftermälet innebar. Trots att detta är en katastrof som ligger oss förhållandevis nära i tiden så är det mycket kring den som är okänt. Därför är denna TV-serien både en historisk som känslomässig introduktion till händelsen. Den ger oss även en inblick i den otroligt stora och indirekta skada som uppstår när stater och myndigheter själva tar på sig ansvaret att anpassa verkligheten så den passar deras agenda. Vad som gör serien unik är att den i stor utsträckning berättas från perspektivet av de människor som helt enkelt inte hade något annat val än att drabbas. Detta är väldigt uppfriskande då det är väldigt vanligt att annars presentera händelser från det officiella och ofta tillrättalagda perspektivet.